User Posts: nkpv1108
0
Hàm FIND()
0

Vị trí của đoạn trong văn bản Trả về vị trí ( Number) của một giá trị trong đoạn văn bản hoặc trả về 0 ( 0) nếu không tìm thấy. Cú pháp ...

0
Hàm EXTRACTPRICES()
0

Trích xuất danh sách các giá trị giá trong một giá trị văn bản Trả về danh sách giá (giá trị Decimal ) trong giá trị văn bản. Cú pháp ...

0
Hàm EXTRACTPHONENUMBERS()
0

Trích xuất danh sách số điện thoại trong giá trị văn bản Trả về danh sách số điện thoại (giá trị Phone) trong giá trị văn bản. Cú pháp ...

0
Hàm EXTRACTNUMBERS()
0

Trích xuất danh sách các giá trị số trong một giá trị văn bản Trả về danh sách các giá trị Decimal trong giá trị văn bản. Cú pháp ...

0
Hàm EXTRACTMENTIONS()
0

Trích xuất danh sách đề cập trong một giá trị văn bản Trả về danh sách Text các giá trị đại diện cho những đề cập trong giá trị văn bản. Mỗi đề cập sẽ bao ...

0
Hàm EXTRACTHASHTAGS()
0

Trích xuất danh sách các hashtag trong một giá trị văn bản Trả về danh sách các giá trị Text đại diện cho hashtag trong giá trị văn bản. Mỗi hashtag sẽ bao ...

0
Hàm EXTRACTEMAILS()
0

Trích xuất danh sách các giá trị Email trong một giá trị văn bản Trả về danh sách các giá trị Email trong giá trị văn bản đưa vào Cú pháp ...

0
Hàm EXTRACTDOMAINS()
0

Trích xuất danh sách các giá trị miền trong một giá trị văn bản Trả về danh sách các miền trong giá trị văn bản.  Cú pháp ...

0
Hàm EXTRACT()
0

Trích xuất giá trị từ văn bản đưa vào Trả về danh sách các giá trị được trích xuất từ ​​văn bản đưa vào Cú pháp ...

0
Hàm ENDSWITH()
0

Văn bản có kết thúc bằng đoạn cần tìm kiếm không? Trả về một biểu thức Yes/No như sau: TRUE nếu đoạn văn bản được tìm thấy ở cuối giá trị tìm kiếm. ...

User Deals: nkpv1108
Sorry. Author have no deals yet
Browsing All Comments By: nkpv1108
Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart