Hàm EOMONTH()

Hàm EOMONTH()

Ngày của ngày cuối cùng của tháng từ Ngày hoặc Ngày giờ đưa vào

Trả về ngày cuối cùng của tháng từ giá trị Date hoặc DateTime .

Cú pháp

EOMONTH(whenoffset-months)

  • when– một  giá trị Date hoặc DateTime
  • offset-monthsNumber): Số tháng cần cộng hoặc trừ when rước khi tính ngày cuối cùng của tháng. Ví dụ: 0 sẽ tìm ngày cuối tháng được chỉ định bởi when1 sẽ tìm thấy nó vào tháng sau when; và -1 sẽ tìm thấy nó trong tháng trước when.

Ví dụ:

EOMONTH("3/15/2020", 3)trả về 6/30/2020

EOMONTH("2/1/2020", 0)trả lại 2/29/2020

EOMONTH(TODAY(), 0) hoặc EOMONTH(NOW(), 0) trả về ngày cuối cùng của tháng hiện tại.

EOMONTH(TODAY(), 1) trả về ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

EOMONTH(TODAY(), -1) trả về ngày cuối cùng của tháng trước. Tương đương với (TODAY() - DAY(TODAY())).

EOMONTH(TODAY(), 0) + 1 trả về ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

EOMONTH(TODAY(), -1) + 1trả về ngày đầu tiên của tháng này. Tương đương với (TODAY() - DAY(TODAY()) + 1).

EOMONTH(TODAY(), -2) + 1 trả về ngày đầu tiên của tháng trước.

EOMONTH(TODAY(), 0) + DAY(TODAY())trở lại một tháng kể từ ngày hôm nay.

EOMONTH(TODAY(), -1) + DAY(TODAY())trở lại ngày hôm nay. Tương đương với TODAY().

EOMONTH(TODAY(), -2) + DAY(TODAY()) trở lại một tháng trước ngày hôm nay.

(DAY(EOMONTH(("2/1/" & (YEAR(TODAY()) + 1)), 0)) > 28) (trả về  Yes/No) trả về  TRUE nếu năm sau là năm nhuận.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart