Hàm CONCATENATE()

Hàm CONCATENATE()

Hợp nhất văn bản từ các phần

Trả về một giá trị văn bản mới bao gồm từng phần được hợp nhất với nhau theo thứ tự được chỉ định.

Cú pháp

CONCATENATE(part, [part ...])

  • part – Một giá trị thuộc bất kỳ loại nào được đưa vào văn bản hợp nhất. Bạn có thể chỉ định nhiều phần được đặt trong dấu ngoặc kép và được phân tách bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

CONCATENATE("Good", "morning", "!") trả về Goodmorning!

CONCATENATE("Good", " ", "morning", "!")  trả về Good morning!

CONCATENATE(“Xin chào “,[Họ và tên])

CONCATENATE("Today is ", MONTH("4/1/2010"), "/", DAY("4/1/2010"), ".") trả về Today is 4/1.

Bao gồm tên ngày trong tuần

Bao gồm tên ngày trong tuần được tính toán vào câu lệnh được xây dựng:

CONCATENATE(
  "Today is ",
  INDEX(LIST(
"Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday",
"Thursday", "Friday","Saturday", "Sunday"),
    WEEKDAY(TODAY())
  ),
  "."
)

  1. WEEKDAY(...)trả về số ngày trong tuần
  2. INDEX({...}, ...)sử dụng số ngày trong tuần để lấy tên ngày trong tuần từ danh sách tên ngày trong tuần
  3. CONCATENATE("Today is ", ..., ".")tập hợp tất cả các phần thành văn bản cuối cùng

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart