Hàm CONTEXT()

Hàm CONTEXT()

Hàm này dùng để lấy ra một số thông tin về ngữ cảnh của ứng dụng, như loại thiết bị, tên người dùng, tên ứng dụng, tên bảng hoặc tên chế độ xem.

Cú pháp

CONTEXT(type)

Trong đó, type là một giá trị ký tự chỉ ra loại thông tin cần lấy ra. Có các giá trị sau:

  • “Device”: trả về loại thiết bị đang chạy ứng dụng, có thể là “Browser”, “Phone” hoặc “Tablet”.
  • “Host”: trả về tên miền của máy chủ đang chạy ứng dụng, có thể là “appsheet.com”, “google.com” hoặc “office.com”.
  • “Locale”: trả về mã ngôn ngữ và vùng của thiết bị đang chạy ứng dụng, ví dụ “en-US” hoặc “vi-VN”.
  • “Location”: trả về vị trí hiện tại của thiết bị đang chạy ứng dụng, dưới dạng một giá trị LatLong.
  • “Platform”: trả về hệ điều hành của thiết bị đang chạy ứng dụng, có thể là “Android”, “iOS” hoặc “WebApp”.
  • “UserEmail”: trả về địa chỉ email của người dùng đang sử dụng ứng dụng, ví dụ “admin@gmail.com”.
  • “UserName”: trả về tên hiển thị của người dùng đang sử dụng ứng dụng, ví dụ “Admin”.
  • “View”: trả về tên của chế độ xem hiện tại trong ứng dụng, ví dụ “Danh sách sản phẩm”.
  • “ViewType”: trả về loại của chế độ xem hiện tại trong ứng dụng, có thể là “Table”, “Deck”, “Gallery”, “Detail”, “Form” hoặc “Dashboard”.

Ví dụ:

CONTEXT(“Device”) sẽ trả về kết quả là loại thiết bị đang chạy ứng dụng

Bạn có thể sử dụng hàm này để lấy ra các thông tin về ngữ cảnh của ứng dụng và sử dụng chúng cho các mục đích khác nhau. Ví dụ: bạn có một bảng Phản hồi khách hàng với các trường Tên khách hàng, Nội dung phản hồi và Thời gian phản hồi. Bạn muốn tạo ra một trường mới là Thông tin phản hồi, có giá trị là một chuỗi ký tự bao gồm các thông tin như loại thiết bị, tên người dùng và tên chế độ xem khi khách hàng gửi phản hồi. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

CONCATENATE(“Phản hồi được gửi từ “, CONTEXT(“Device”), “, bởi “, CONTEXT(“UserName”), “, qua “, CONTEXT(“View”), “.”)

Kết quả sẽ là một chuỗi ký tự bao gồm các thông tin về ngữ cảnh của ứng dụng khi khách hàng gửi phản hồi. Ví dụ: nếu một khách hàng có Tên khách hàng là “Nguyễn Văn A”, Nội dung phản hồi là “Ứng dụng rất tốt, tôi rất hài lòng.” và Thời gian phản hồi là “2021-10-23T10:15:00”, và khách hàng đó sử dụng ứng dụng trên điện thoại Android, có tên hiển thị là “Nguyễn Văn A” và gửi phản hồi qua chế độ xem Form, thì Thông tin phản hồi sẽ là “Phản hồi được gửi từ Phone, bởi Nguyễn Văn A, qua Form.”.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart