Hàm DATETIME()

Hàm DATETIME()

Hàm này dùng để chuyển một giá trị ngày, ngày giờ hoặc thời gian thành một giá trị ngày giờ.

Cú pháp:

DATETIME(when)

Trong đó, when là một giá trị ngày, ngày giờ hoặc thời gian.

Ví dụ:

DATETIME("4/1/2010 3:14") trả về  4/1/2010 3:14:00 AM (thời gian 24 giờ nếu không có AM/PM)

DATETIME("4/1/2010 15:14") trả về  4/1/2010 3:14:00 PM (thời gian 24 giờ)

DATETIME("4/1/2010 3:14 PM") trả về  4/1/2010 3:14:00 PM (thời gian 12 giờ với AM/PM)

DATETIME(NOW()) trả về ngày và giờ hiện tại từ một giá trị DateTime

DATETIME("4/1/2010") trả về  4/1/2010 12:00:00 AM (một giá trị Date không có thành phần thời gian, do đó giá trị mặc định được sử dụng là 12:00:00 AM ).

DATETIME(TODAY())trả về ngày hôm nay từ 12:00:00 AM một giá trị DateTODAY() trả về một giá trị Date không có thành phần thời gian, do đó giá trị mặc định được sử dụng).

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart