Hàm DAY()

Hàm DAY()

Trả về Ngày trong tháng từ Ngày, Ngày Giờ hoặc Thời gian

Cú pháp

DAY(when)

 • when– Một  giá trị DateDateTime, hoặc Time

Trả về ngày trong tháng ( 1 tới 31) mà một ngày cụ thể bắt đầu từ Date hoặc DateTime. Nếu một giá trị  Time được chỉ định, trả về một ngày mặc định cố định. Trả về 0 nếu không tìm thấy ngày

Ví dụ:

DAY(TODAY())trả về ngày hôm nay trong tháng hiện tại.

DAY(TODAY()) + 1 trả về ngày mai của tháng.

DAY(TODAY()) - 1 trả về ngày của ngày hôm qua trong tháng.

DAY([Birthday]) trả về ngày sinh nhật của ai đó trong tháng.

Số ngày thứ tự

Chuyển đổi số ngày hôm nay thành số thứ tự (thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, v.v.):

CONCATENATE(
  DAY(TODAY()),
  IF(
    IN(
      DAY(TODAY()),
      LIST(11, 12, 13)
    ),
    "th",
    SWITCH(
      RIGHT(DAY(TODAY()), 1),
      "1", "st",
      "2", "nd",
      "3", "rd",
      "th"
    )
  )
)

 1. IF(..., ..., ...)xác định xem ngày hôm nay trong tháng được xử lý như một ngoại lệ đặt tên theo thứ tự hay như bình thường.
 2. IN(..., ...)kiểm tra xem ngày hôm nay trong tháng có phải là một trong những trường hợp ngoại lệ hay không.
 3. DAY(TODAY())trả về ngày hôm nay trong tháng (1-31).
 4. LIST(11, 12, 13)xác định danh sách các số ngoại lệ với quy tắc đặt tên theo thứ tự (ví dụ: 11 là số 11, không phải số 11; 12 là số 12, không phải số 12).
 5. "th"là hậu tố được đưa ra cho những ngày ngoại lệ.
 6. SWITCH(...)xác định hậu tố nào sẽ không có ngoại lệ.
 7. RIGHT(DAY(TODAY()), 1)lấy chữ số ngoài cùng bên phải của ngày trong tháng.
 8. "1", "st""2", "nd", và "3", "rd"cung cấp những ngày kết thúc bằng 1 hậu tố -st (ví dụ: thứ 31), 2 hậu tố -nd (ví dụ: thứ 2) và 3 -rd (ví dụ: thứ 23).
 9. "th"hậu tố tính đến tất cả các ngày khác (không ngoại lệ) các trường hợp còn lại (ví dụ: ngày 5, 15, 20).
 10. CONCATENATE(DAY(TODAY()), ...)nối thêm hậu tố được tính toán vào số ngày hôm nay của tháng.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart