Hàm DECIMAL()

Hàm DECIMAL()

Số thập phân từ bất kỳ giá trị nào

Trả về giá trị Decimal  tương đương nếu đó là số có thể nhận dạng được hoặc 0 nếu không tìm thấy. Nếu giá trị được chỉ định trống (ví dụ:  ""), kết quả sẽ là giá trị trống.

Cú pháp

DECIMAL(x)

  • x– Giá trị nào cũng được.

Ví dụ:

DECIMAL(4) trả về 4

DECIMAL(10 / 3) trả về  3.0. Trong AppSheet, một Number10) chia cho một Number  ( 3) luôn tạo ra một Number3). Trong ví dụ này, hàm DECIMAL() chỉ chuyển đổi kết quả Number3) thành giá trị Decimal3.0).

(10 / DECIMAL(3)) trả về  3.33. Trong AppSheet, một Number10) chia cho một Decimal3.0) luôn tạo ra một Decimal3.33). Trong ví dụ này, hàm DECIMAL() chuyển đổi Number3) thành Decimal3.0).

(DECIMAL(10) / 3)trả về  3.33. Trong AppSheet, một Decimal10.0) chia cho một Number3) luôn tạo ra một Decimal3.33). Trong ví dụ này, hàm DECIMAL() chuyển đổi Number10) thành Decimal10.0).

DECIMAL("4.2") trả về  0(0,0). AppSheet nhận dạng các giá trị văn bản Text được trích dẫn ở các định dạng nhất định dưới dạng DateDateTime hoặc giá trị Time. Trong ví dụ này "4.2"được công nhận là ngày 2 tháng 4 (của năm hiện tại). Một giá trị Date không có giá trị  Decimal tương đương 0(0,0) được trả về.

DECIMAL("14.2") trả về  14.2. Không giống như ví dụ trước, giá trị văn bản Text được trích dẫn "14.2"không tương ứng với giá trị DateDateTime hoặc giá trị Time hợp lệ, cho phép DECIMAL()làm việc với văn bản đã cho và đưa ra kết quả như mong đợi.

DECIMAL("Hello!")trả về  0 vì giá trị đầu vào không phải là giá trị số.

DECIMAL("") trả về một giá trị Decimal trống.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart