Hàm EXTRACT()

Hàm EXTRACT()

Trích xuất giá trị từ văn bản đưa vào

Trả về danh sách các giá trị được trích xuất từ ​​văn bản đưa vào

Cú pháp

EXTRACT("text", text-to-extract-from)

  • text – là loại chuỗi ký tự cần tìm kiếm và lấy ra. Lưu ý rằng đối số phải viết hoa và đặt trong dấu ngoặc kép để tránh nhầm lẫn với các từ dành riêng. Chọn một trong CHOICE, DATES, DATETIMES, DOMAINS, DURATIONS, EMAILS, HASHTAGS, MENTIONS, NUMBERS, PHONENUMBERS, PRICEShoặc TIMES.
  • text-to-extract-from– là chuỗi ký tự lớn hơn cần tìm kiếm và lấy ra các chuỗi ký tự

Ví dụ:

EXTRACT("PRICES", "So, we've got a frappuccino for $3.49, a chocolate muffin for $2.49, and a chocolate milk for 99 cents, for a total of $6.97. Will that be all?") trả về 3.492.490.996.97 (danh sách Price)

EXTRACT("DATETIMES", "Set a meeting for November 14th at 4pm")trả về  11/14/2019 16:00:00 (danh sách của DateTime)

EXTRACT("EMAILS", "Mailing List: a@a.com, b@b.com, c@c.com”) trả về a@a.comb@b.comc@c.com (danh sách Email)

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart