Hàm EXTRACTDATES()

Hàm EXTRACTDATES()

Trích xuất danh sách ngày trong giá trị văn bản

Trả về danh sách  các giá trị Date trong một giá trị văn bản.

Cú pháp

EXTRACTDATES(text-to-extract-from)

  • text-to-extract-from– giá trị văn bản (text). Có thể bao gồm các ngày cụ thể, ngày được viết bằng văn xuôi, ngày tương đối (chẳng hạn như tomorrow hoặc yesterday), tên ngày và tháng và số năm chỉ có 4 chữ số

Ví dụ:

EXTRACTDATES("Set a meeting for November 14th at 4pm.") trả về danh sách một mục: ngày 14 tháng 11 của năm hiện tại.

EXTRACTDATES("Set a meeting for tomorrow.") trả về một danh sách có một mục: ngày của ngày mai.

EXTRACTDATES("Yesterday, today, and tomorrow.") trả về một danh sách có các mục của : ngày tương đương với (TODAY() - 1)TODAY()và (TODAY() + 1).

EXTRACTDATES("1 month 3 days ago; 7 years 2 months 4 days ago; 2 weeks from tomorrow; in 4 days") trả về một danh sách có ngày tương đối tương ứng.

EXTRACTDATES("first of last month; first of this month; first of next month; 15th of this month; first day of next year")trả về một danh sách có ngày tương đối tương ứng.

EXTRACTDATES("Monday; last Monday; this Monday; next Monday; Monday 2 weeks from now") trả về một danh sách có ngày tương đối tương ứng.

EXTRACTDATES("March") trả về một danh sách có hai ngày, ngày đầu tiên của tháng nhất định của năm hiện tại và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo: 3/1/20214/1/2021.

EXTRACTDATES("2020") trả về một danh sách có hai ngày, ngày đầu tiên của năm nhất định và ngày đầu tiên của năm tiếp theo: 1/1/20201/1/2021. Mọi giá trị bốn chữ số trong khoảng thời gian từ 1900 đến 2050 (đã bao gồm) đều được xử lý như vậy.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart