Hàm IF()

Hàm IF()

Hàm này dùng để kiểm tra một điều kiện nào đó và trả về kết quả tương ứng.

Cú pháp

IF(condition, then-value, else-value)

Trong đó, condition là biểu thức logic cần kiểm tra, then-value là giá trị trả về nếu condition đúng, else-value là giá trị trả về nếu condition sai.

Ví dụ:

IF(TRUE, "Yes!", "No!")trả về Yes!

IF(FALSE, "Yes!", "No!") trả về No!

IF((1 > 0), "Yes!", "No!")trả về Yes!

IF((1 < 0), "Yes!", "No!")trả về No!

IF(ISBLANK(""), "Yes!", "No!")trả về  Yes!

Ví dụ: bạn có một bảng Sản phẩm với các trường Tên sản phẩm, Giá và Loại. Bạn muốn tạo ra một trường mới là Giảm giá, có giá trị là số tiền được giảm giá cho từng sản phẩm

IF ([Tên loại SP]=”Điện tử”,[Giá]*0.1,IF([Tên loại SP]=”Thời trang”,[Giá]*0.2,0))

Năm nhuận

IF(
  (
    MONTH(
      DATE(
        "2/28/"
        & YEAR(TODAY())
      )
      + 1
    )
    = 2
  ),
  "Năm nhuận",
  "Không phải năm nhuận"
)

 1. TODAY()trả về ngày hôm nay.
 2. YEAR(...)trả về năm của ngày nhất định.
 3. "2/28/" & ...xây dựng một giá trị kiểu text ở định dạng ngày MM/DD/YYYY cho ngày 28 tháng 2 năm nay.
 4. DATE(...) khai báo giá trị text được xây dựng một giá trị Date
 5. DATE(...) + 1 thêm một ngày vào ngày nhất định.
 6. MONTH(...)đưa ra số tháng của ngày được đưa vào, 1 đến 12, trong đó 1 là tháng 1 và 12 tháng 12.
 7. ((...) = 2)hỏi xem số tháng có phải là 2 (tháng 2) không.
 8. IF(..., "Năm nhuận", "Không phải năm nhuận") trả về NĂm nhuận nếu ngày sau ngày 28 tháng 2 năm naỳ là tháng 2, nếu không thì không phải là năm nhuận

Ngày thường hay cuối tuần?

IF(
  IN(
    WEEKDAY(TODAY()),
    LIST(1, 7)
  ),
  "Nó là ngày cuối tuần!",
  "Nó không phải là ngày cuối tuần."
)

 1. TODAY()trả về ngày hôm nay.
 2. WEEKDAY(...)đưa ra số ngày trong tuần của ngày đã cho từ 1 đến 7, trong đó 1 là Chủ Nhật và 7 là Thứ Bảy.
 3. LIST(1, 7)xây dựng một danh sách gồm hai số: 1 và 7.
 4. IN(..., ...)hỏi xem số ngày trong tuần được đưa vào có trong danh sách được xây dựng hay không.
 5. IF(..., "Nó là ngày cuối tuần!", "Nó không phải là ngày cuối tuần.") trả về Nó là ngày cuối tuần! nếu số ngày trong tuần là 1 hoặc 7, ngược lại Nó không phải là ngày cuối tuần."

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart