Hàm IFS()

Hàm IFS()

Hàm này dùng để kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau và trả về kết quả đầu tiên thỏa mãn.

Cú pháp:

IFS(condition1, value1, [condition2, value2 …])

Trong đó, condition1, condition2,… là các biểu thức logic cần kiểm tra, value1, value2,… là các giá trị trả về tương ứng nếu điều kiện đúng.

Ví dụ:

IFS([Điểm] >= 9, “Xuất sắc”, [Điểm] >= 8, “Giỏi”, [Điểm] >= 6.5, “Khá”, [Điểm] >= 5, “Trung bình”, TRUE, “Yếu”) sẽ trả về kết quả là “Xuất sắc” nếu trường Điểm có giá trị lớn hơn hoặc bằng 9, trả về kết quả là “Giỏi” nếu trường Điểm có giá trị lớn hơn hoặc bằng 8 nhưng nhỏ hơn 9, trả về kết quả là “Khá” nếu trường Điểm có giá trị lớn hơn hoặc bằng 6.5 nhưng nhỏ hơn 8, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi gặp điều kiện đúng hoặc điều kiện mặc định là TRUE.

Tên ngày trong tuần

Chuyển đổi số ngày trong tuần thành tên.

IFS(
  (WEEKDAY(TODAY()) = 1), "Chủ nhật",
  (WEEKDAY(TODAY()) = 2), "Thứ hai",
  (WEEKDAY(TODAY()) = 3), "Thứ ba",
  (WEEKDAY(TODAY()) = 4), "Thứ tư",
  (WEEKDAY(TODAY()) = 5), "Thứ năm",
  (WEEKDAY(TODAY()) = 6), "Thứ sáu",
  TRUE, "Thứ bảy",
)

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart