Hàm IN()

Hàm IN()

Kiểm tra xem một giá trị có nằm trong một danh sách các giá trị hay không

Trả về một Yes/No biểu thức như sau:

  • TRUE nếu mục tiêu tìm kiếm khớp với ít nhất một mục trong giá trị tìm kiếm.
  • FALSE nếu mục tiêu tìm kiếm không khớp với một mục trong giá trị tìm kiếm.

Cú pháp

IN(text-to-search-forlist-to-search)

  • text-to-search-for – Bất kỳ giá trị nào được tìm thấy. Loại giá trị phải tương thích với loại của các mục trong danh sách tìm kiếm ( list-to-search).
  • list-to-search – Danh sách các mục ( EnumList hoặc List) cần tìm kiếm. Loại mục phải tương thích với mục tiêu tìm kiếm ( text-to-search-for).

Sử dụng mẫu

IN("a", {"a", "b", "c"})trả về TRUE

IN("bc", {"a", "b", "c"})trả về FALSE

IN("d", {"a", "b", "c"}) trả về FALSE

IN("Red", {"I'm bored!"})trả về FALSE

IN("@", LIST([Email]))trả lời câu hỏi: giá trị của cột  Email@ chính xác không và không có gì khác? Tương đương với ([Email] = "@")

IN(USEREMAIL(), AppUsers[Email])trả lời câu hỏi: địa chỉ email của người dùng ứng dụng hiện tại ( USEREMAIL()) có nằm trong danh sách địa chỉ Email trong bảng AppUsersAppUsers[Email]) không?

IN([Tên loại SP],{“Điện tử”,”Thời trang”,”Hàng tiêu dùng”})

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart