Hàm INPUT()

Hàm INPUT()

Dùng để tạo ra một trường nhập liệu cho người dùng nhập vào một giá trị.

Cú pháp

INPUT(prompt, type, [options])

Trong đó, prompt là một chuỗi ký tự hiển thị cho người dùng biết cần nhập vào gì, type là loại giá trị cần nhập vào, có thể là “Text”, “Number”, “Date”, “Time”, “DateTime”, “LatLong” hoặc “Enum”, options là một danh sách các giá trị cho phép người dùng chọn nếu type là “Enum”.

Ví dụ:

INPUT(“Nhập vào số lượng sản phẩm:”, “Number”) sẽ tạo ra một trường nhập liệu cho người dùng nhập vào một số nguyên hoặc thực.

Bạn có thể sử dụng hàm này để tạo ra các trường nhập liệu tùy biến cho người dùng nhập vào các giá trị cần thiết cho ứng dụng. Ví dụ: bạn có một bảng Đơn hàng với các trường Mã đơn hàng, Tên khách hàng, Số lượng và Đơn giá. Bạn muốn tạo ra một trường mới là Thành tiền, có giá trị là tích của Số lượng và Đơn giá. Tuy nhiên, bạn muốn cho người dùng có thể nhập vào một tỷ lệ giảm giá nếu có. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

[Số lượng] * [Đơn giá] * (1 – INPUT(“Nhập vào tỷ lệ giảm giá (nếu có):”, “Number”) / 100)

Kết quả sẽ là một số tiền là thành tiền của đơn hàng sau khi áp dụng giảm giá (nếu có). Ví dụ: nếu một đơn hàng có Số lượng là 10, Đơn giá là 50000 và người dùng nhập vào tỷ lệ giảm giá là 10, thì Thành tiền sẽ là 450000.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart