Hàm LINKTOAPP()

Hàm LINKTOAPP()

Hàm này dùng để tạo ra một liên kết đến một ứng dụng AppSheet khác.

Cú pháp

LINKTOAPP(app-id)

Trong đó, app-id là mã nhận diện của ứng dụng AppSheet cần liên kết đến

Ví dụ:

LINKTOAPP(“AppSheetSample-123456”) sẽ tạo ra một liên kết đến ứng dụng AppSheet có mã nhận diện là “AppSheetSample-123456”.

Bạn có thể sử dụng hàm này để tạo ra các liên kết đến các ứng dụng AppSheet khác cho người dùng chuyển qua lại giữa các ứng dụng. Ví dụ: bạn có hai ứng dụng AppSheet là Quản lý kho hàng và Quản lý bán hàng. Bạn muốn tạo ra một nút trong ứng dụng Quản lý kho hàng để người dùng có thể chuyển sang ứng dụng Quản lý bán hàng. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

LINKTOAPP(“QuanLyBanHang-123456”)

Kết quả sẽ là một liên kết đến ứng dụng Quản lý bán hàng có mã nhận diện là “QuanLyBanHang-123456”. Khi người dùng nhấn vào nút này, họ sẽ được chuyển sang ứng dụng Quản lý bán hàng.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart