Hàm LINKTOFILTEREDVIEW()

Hàm LINKTOFILTEREDVIEW()

Xây dựng liên kết sâu tới chế độ xem được lọc

Trả về một  liên kết sâu  (giá trị App) cho chế độ xem đã lọc để hiển thị các hàng khớp với biểu thức bộ lọc.

Cú pháp

LINKTOFILTEREDVIEW(viewfilter)

  • view– Bất kỳ loại văn bản nào. Phải là tên của chế độ xem hiện có.
  • filter  – Một biểu thức hợp lệ để lọc bảng (như với FILTER()) được đính kèm với dạng xem được đặt tên bởi view.

Ví dụ:

LINKTOFILTEREDVIEW("Orders", ([Customer ID] = [_THISROW].[ID]))trả về một liên kết sâu tới View tên Orders chỉ bao gồm những hàng có giá trị cột Customer ID khớp với cột giá trị ID của hàng này.

LINKTOFILTEREDVIEW("Sản phẩm_Inline",true) trả về một liên kết sâu tới View tên Sản phẩm_Inline bao gồm tất cả các hàng của bảng.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart