Hàm LINKTOFORM()

Hàm LINKTOFORM()

Hàm này dùng để tạo ra một liên kết đến một chế độ xem kiểu Form trong cùng ứng dụng hoặc một ứng dụng khác.

Cú pháp

LINKTOFORM(view-name, [column1], [value1], …)

Trong đó, view-name là tên của chế độ xem kiểu Form cần liên kết đến, column1, column2,… là các tên cột trong chế độ xem Form, value1, value2,… là các giá trị cần điền vào các cột tương ứng trong chế độ xem Form

Ví dụ:

LINKTOFORM(“Thêm sản phẩm”, “Tên sản phẩm”, “Bàn chải điện”, “Giá”, 500000) sẽ tạo ra một liên kết đến chế độ xem kiểu Form có tên là “Thêm sản phẩm”, và điền sẵn hai giá trị là “Bàn chải điện” cho cột “Tên sản phẩm” và 500000 cho cột “Giá”.

Bạn có thể sử dụng hàm này để tạo ra các liên kết đến các chế độ xem kiểu Form để người dùng có thể nhập liệu vào các bảng dữ liệu. Ví dụ: bạn có một bảng Sản phẩm với các trường Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá và Loại. Bạn muốn tạo ra một nút trong ứng dụng để người dùng có thể thêm một sản phẩm mới vào bảng Sản phẩm. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

LINKTOFORM(“Thêm sản phẩm”)

Kết quả sẽ là một liên kết đến chế độ xem kiểu Form có tên là “Thêm sản phẩm”, và để trống các giá trị cho các cột trong chế độ xem Form. Khi người dùng nhấn vào nút này, họ sẽ được chuyển sang chế độ xem Form để nhập liệu cho sản phẩm mới.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart