Hàm LINKTOROW()

Hàm LINKTOROW()

Hàm này dùng để tạo ra một liên kết đến một chế độ xem kiểu Detail hoặc Form trong cùng ứng dụng hoặc một ứng dụng khác, và hiển thị chi tiết của một hàng cụ thể trong bảng dữ liệu.

Cú pháp

LINKTOROW(row-key, view-name)

Trong đó, row-key là giá trị của khóa chính của hàng cần hiển thị chi tiết, view-name là tên của chế độ xem kiểu Detail hoặc Form cần liên kết đến.

Ví dụ:

LINKTOROW(“SP123”, “Chi tiết sản phẩm”) sẽ tạo ra một liên kết đến chế độ xem kiểu Detail có tên là “Chi tiết sản phẩm”, và hiển thị chi tiết của hàng có khóa chính là “SP123” trong bảng dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng hàm này để tạo ra các liên kết đến các chế độ xem kiểu Detail hoặc Form để người dùng có thể xem hoặc chỉnh sửa chi tiết của một hàng trong bảng dữ liệu. Ví dụ: bạn có một bảng Đơn hàng với các trường Mã đơn hàng, Tên khách hàng, Số lượng và Đơn giá. Bạn muốn tạo ra một nút trong ứng dụng để người dùng có thể xem chi tiết của một đơn hàng cụ thể. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

LINKTOROW([Mã đơn hàng], “Chi tiết đơn hàng”)

Kết quả sẽ là một liên kết đến chế độ xem kiểu Detail có tên là “Chi tiết đơn hàng”, và hiển thị chi tiết của hàng có khóa chính là giá trị của cột Mã đơn hàng trong bảng Đơn hàng. Khi người dùng nhấn vào nút này, họ sẽ được chuyển sang chế độ xem Detail để xem chi tiết của đơn hàng.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart