Hàm LIST()

Hàm LIST()

Danh sách mới

Trả về danh sách giá trị mới theo thứ tự được chỉ định.

Cú pháp

LIST([value...])

  • [value...]– Giá trị bất kỳ, cách nhau bằng dấu phẩy. Mọi giá trị phải là loại có thể so sánh được (ví dụ: toàn bộ là số hoặc toàn bộ văn bản).

Ví dụ:

LIST(7, 4, 95)tạo ra một danh sách chứa ba giá trị Number. Tương đương với {7, 4, 95}.

LIST([Tên sản phẩm],TEXT([Giá]))

LIST()tạo ra một danh sách trống, hữu ích trong IF()IFS()hoặc SWITCH()trả về giá trị trống. 

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart