Hàm LOOKUP()

Hàm LOOKUP()

Dùng để tìm kiếm một giá trị trong một cột của một bảng dữ liệu theo một giá trị khóa chính, và trả về một giá trị trong một cột khác của cùng hàng.

Cú pháp

LOOKUP(key-value, table, key-column, result-column)

Trong đó, key-value là giá trị khóa chính cần tìm kiếm, table là tên của bảng dữ liệu cần tìm kiếm, key-column là tên của cột chứa giá trị khóa chính, result-column là tên của cột chứa giá trị cần trả về.

Ví dụ:

LOOKUP([_THISROW].[Loại SP],Loại sản phẩm,Mã loại sản phẩm,Tên loại sản phẩm) lấy tên loại sản phẩm từ bảng loại sản phẩm tương đương với SELECT(Loại sản phẩm[Tên loại sản phẩm],([Mã loại sản phẩm] = [_THISROW].[Loại SP]))

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart