Hàm MINROW()

Hàm MINROW()

Dùng để tìm kiếm một hàng trong một bảng dữ liệu có giá trị nhỏ nhất trong một cột nào đó, và trả về một giá trị trong một cột khác của cùng hàng

Cú pháp

MAXROW(table, column-to-maximize, [condition], [result-column])

Trong đó, table là tên của bảng dữ liệu cần tìm kiếm, column-to-minimize là tên của cột cần tìm giá trị nhỏ nhất, condition là biểu thức logic cần kiểm tra cho từng hàng trong bảng (có thể bỏ trống), result-column là tên của cột chứa giá trị cần trả về (có thể bỏ trống). Nếu result-column bỏ trống, hàm sẽ trả về giá trị của khóa chính của bảng.

Ví dụ:

MINROW(“Sản phẩm”,”Giá”) trả về sản phẩm có giá cao nhất

MAXROW(“Sản phẩm”,”Giá”,[Loại SP]=[_THISROW].[Mã loại sản phẩm])

MINROW("Events", "Date", ([Date] > [_THISROW].[Date])): trả về hàng cho sự kiện gần đây nhất theo sau.

MINROW("Events", "Date", ([Date] >= DATE("1/1/" & YEAR(TODAY())))): trả về hàng cho sự kiện sớm nhất trong năm nay.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart