Hàm MONTH()

Hàm MONTH()

Tháng trong năm từ Ngày, Ngày Giờ hoặc Thời gian đưa vào

Trả về tháng trong năm ( 1 đến 12) nếu có thể nhận dạng được, trả về 0 nếu không tìm thấy tháng.

Cú pháp

MONTH(when)

  • when – Một  giá trị Date (ngày), DateTime (ngày giờ), hoặc giá trị Time (thời gian).

Ví dụ

MONTH(TODAY()): trả về Tháng này.

Tên tháng

Chuyển số tháng hôm nay thành tên tháng:

INDEX(
  LIST(
    "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
    "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
  ),
  MONTH(TODAY())
)

  1. LIST("Jan", "Feb", "Mar", ...)liệt kê tên 12 tháng,
  2. MONTH(TODAY())lấy số tháng (1 đến 12) của ngày hôm nay.
  3. INDEX(..., ...)lấy tên tháng LIST(...)tương ứng với số tháng được trả về bởi MONTH(...).

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart