Hàm NOT()

Hàm NOT()

Dùng để đảo ngược kết quả của một biểu thức logic.

Trả về một biểu thức Yes/No như sau:

  • TRUE nếu điều kiện là FALSE
  • FALSE nếu điều kiện là TRUE

Cú pháp

NOT(condition)

  • condition – Một biểu thức Yes/No có kết quả là TRUE hoặc FALSE.

Sử dụng mẫu

NOT(TRUE) trả lại FALSE

NOT(FALSE) trả lại TRUE

NOT(ISBLANK([Detail])) trả về  TRUE nếu giá trị cột Detail không trống. Tương đương với ISNOTBLANK([Detail])

NOT(WEEKDAY(TODAY()) = "Sunday") trả về  TRUE nếu tên ngày trong tuần hôm nay không phải là Sunday. Tương đương với WEEKDAY(TODAY()) <> "Sunday"

NOT([Tên loại SP]=”Thời trang”) trả về TRUE nếu tên loại sản phẩm không phải là “Thời trang”

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart