Hàm NOW()

Hàm NOW()

Ngày và giờ hiện tại

Trả về ngày giờ hiện tại ( giá trị DateTime).

Cú pháp

NOW()

Ví dụ

NOW() trả về ngày giờ hiện tại

(NOW() - 1)trả về ngày và giờ một ngày trong quá khứ. Tương đương với (NOW() - "024:00:00").

(NOW() + 1)trả về ngày và giờ một ngày trong tương lai.

(NOW() + 7)trả về ngày và giờ một tuần trong tương lai.

DATE(NOW())trả về ngày hiện tại dưới dạng giá trị Date. Tương đương với TODAY().

TIME(NOW())trả về thời gian hiện tại. Tương đương với TIMENOW().

 

Nguồn: https://support.google.com/appsheet/answer/10108119?hl=en&ref_topic=10104782&sjid=1229334140093051623-AP

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart