Hàm NUMBER()

Hàm NUMBER()

Chuyển sang Số từ bất kỳ giá trị nào

Trả về giá trị Integer tương đương nếu là số có thể nhận dạng được hoặc 0 nếu không tìm thấy. Nếu trống (nghĩa là ""), trả về giá trị trống Number.

Cú pháp

NUMBER(value)

  • value – Giá trị nào cũng được.

Ví dụ:

NUMBER(4.4) trả về  4 (làm tròn xuống) Tương đương với FLOOR(4.4)hoặc ROUND(4.4)).

NUMBER(4.5) trả về  4 (làm tròn xuống) Tương đương với FLOOR(4.5)).

NUMBER(4.6) trả về  5 (làm tròn) Tương đương với CEILING(4.6)hoặc ROUND(4.6)).

NUMBER(4.8)5 (làm tròn)

NUMBER("4.2") trả về  0. AppSheet nhận dạng các giá trị văn bản Text được trích dẫn ở các định dạng nhất định dưới dạng DateDateTime hoặc giá trị Time. Trong ví dụ này "4.2"được công nhận là ngày 2 tháng 4 (của năm hiện tại). Một giá trị Date không có giá trị  Number tương đương nên 0 được trả về. Việc giải thích (sai) này của đầu vào chỉ ảnh hưởng đến các giá trị văn bản thô; đầu vào từ một giá trị cột hoặc kết quả của một biểu thức khác sẽ không bị ảnh hưởng.

NUMBER("14.2") trả về  14. Không giống như ví dụ trước, giá trị văn bản Text được trích dẫn "14.2" không tương ứng với giá trị DateDateTimehoặc giá trị Time hợp lệ, cho phép NUMBER()làm việc với văn bản đã cho và trả về kết quả mong đợi.

NUMBER("Hello!") trả về  0, vì giá trị đầu vào không hề giống với giá trị số.

NUMBER("") trả về một giá trị  Number trống.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart