Hàm OR()

Hàm OR()

Dùng để kiểm tra xem ít nhất một biểu thức logic trong một danh sách các biểu thức logic có đúng hay không.

Trả về một biểu thức Yes/No như sau:

  • TRUE nếu có điều kiện nào đó TRUE
  • FALSE nếu tất cả các điều kiện đều FALSE

Cú pháp

OR(condition1condition2, [condition3 ...])

  • condition –  biểu thức Yes/No dẫn đến TRUE hoặc FALSE. Ít nhất hai  giá trị condition được yêu cầu.

Ví dụ:

OR(FALSE, FALSE) trả về FALSE

OR(FALSE, TRUE) trả về TRUE

OR(TRUE, FALSE) trả về TRUE

OR(TRUE, TRUE) trả về TRUE

OR(([Color] = "Red"), ([Color] = "Yellow"), ([Color] = "Green"))trả về  TRUE nếu giá trị cột Color là bất kỳ giá trị nào trong số RedYellow, hoặc Green. Tương đương với IN([Color], {"Red" "Yellow", "Green"}).

OR([Tên loại SP]=”Điện tử”,[Giá]>10000) trả về TRUE nếu tên loại hàng là “Điện tử” hoặc sản phẩm nào có giá trên 10000

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart