Hàm ORDERBY()

Hàm ORDERBY()

Sắp xếp tham chiếu hàng

Trả về giá trị khóa hàng ban đầu được sắp xếp theo chỉ dẫn.

Cú pháp

ORDERBY(keyssort-key, [descending-order?, [sort-key]]...)

  • keys– Danh sách các giá trị cột khóa cho các hàng được sắp xếp
  • sort-key– Biểu thức tạo khóa sắp xếp cho hàng.
  • descending-order? – Một biểu thức Yes/No. Đặt thành FALSE sắp xếp theo thứ tự tăng dần (thấp đến cao/0-9/AZ) hoặc TRUE sắp xếp theo thứ tự giảm dần (cao đến thấp/9-0/ZA).

Ví dụ:

ORDERBY(Sản phẩm[Mã sản phẩm],[Giá]) trả về danh sách Mã sản phẩm các giá trị cột (giá trị khóa của tập dữ liệu) được sắp xếp theo giá trị cột Giá

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart