Hàm REF_ROWS()

Hàm REF_ROWS()

Tập hợp các hàng liên quan từ bảng hoặc điều kiện lọc

Trả về danh sách các giá trị cột khóa từ các hàng trong bảng 

Cú pháp

REF_ROWS(datasetref-column)

  • dataset – Tên của bảng hoặc tập dữ liệu, trong đó sẽ tìm thấy các hàng liên quan.
  • ref-column – Tên cột trong tập dữ liệu được tham chiếu (giá trị Ref)

Ví dụ:

REF_ROWS(“Sản phẩm”, “Loại SP”) đưa ra danh sách các hàng trong bảng Sản phẩm có giá trị cột Loại SP khớp với giá trị cột khóa của hàng này, trong đó “hàng này” là hàng mà từ đó REF_ROWS()biểu thức được đánh giá.

REF_ROWS(“Sản phẩm”, “Loại SP”) có chức năng tương đương với mỗi điều sau đây:

  • FILTER(“Sản phẩm”,[Loại SP]=[_THISROW].[Mã loại sản phẩm])
  • SELECT(Sản phẩm[Loại SP],([Loại SP]=[_THISROW].[Mã loại sản phẩm]))

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart