Hàm SELECT()

Hàm SELECT()

Chọn các hàng cụ thể từ một bảng hoặc tập dữ liệu

Trả về danh sách các giá trị từ cột của các hàng đã chọn trong tập dữ liệu

Cú pháp

SELECT(from-dataset-columnselect-row?, [distinct-only?])

  • dataset-column là tên của bảng dữ liệu cần lấy giá trị,
  • select-row? – Một  biểu thức Yes/No kiểm tra từng hàng của tập dữ liệu, trả về TRUE hoặc FALSE cho biết giá trị cột trong hàng
  • distinct-only? – Một biểu thức Yes/No. Đặt thành FALSE để cho biết danh sách kết quả phải bao gồm tất cả các giá trị được tìm thấy trong các hàng đã chọn hoặc TRUE để cho biết các giá trị trùng lặp phải được bỏ qua. 

Ví dụ:

SELECT(Loại sản phẩm[Tên loại sản phẩm],([Mã loại sản phẩm] = [_THISROW].[Loại SP])) lấy ra tên loại sản phẩm

SELECT(Sản phẩm[Tên sản phẩm],([Giá]>10000)) trả về tên sản phẩm có giá > 10000$

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart