Hàm SPLIT()

Hàm SPLIT()

Tách Danh sách từ văn bản

Trả về danh sách các giá trị văn bản được chia xung quanh một dấu phân cách được chỉ định.

Cú pháp

SPLIT(textdelimiter)

  • text – Bất kỳ loại văn bản nào sẽ được chia thành nhiều phần.
  • delimiter – Bất kỳ loại văn bản nào chỉ định dấu phân cách giữa các phần.

Ví dụ:

SPLIT("John Smith", " ")tạo ra một danh sách gồm hai mục chứa John và Smith.

SPLIT("Banana, Apricot, Grapes", ", ")tạo ra một danh sách gồm ba mục: BananaApricotGrapes.

SPLIT(LIST("Banana", "Apricot", "Grapes"), ",")tạo ra một danh sách gồm ba mục: BananaApricotGrapes

SPLIT(TEXT({"Banana", "Apricot", "Grapes"}), " , ")tạo ra một danh sách gồm ba mục: BananaApricotGrapes.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart