Hàm TOP()

Hàm TOP()

Mục đầu danh sách

Trả về danh sách chứa số mục được chỉ định ở đầu danh sách. Nếu số lượng mục danh sách được trả về lớn hơn độ dài của danh sách, hãy trả về danh sách đầy đủ. Nếu số lượng mục danh sách được trả về nhỏ hơn 1, sẽ trả về danh sách trống.

Cú pháp

TOP(listhow-many)

  • list – Danh sách các loại.
  • how-many– Một giá trị Number chỉ định số lượng giá trị mục list được trả về.

Ví dụ:

TOP(LIST("Red", "Yellow", "Green"), 2)trả về danh sách gồm 2 mục: Red,Yellow

TOP({"Red", "Yellow", "Green"}, 4)trả về danh sách gồm 3 mục: RedYellow, Green

Ngày trong tháng

Danh sách các ngày trong tháng, tính chênh lệch theo tháng:

TOP({1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31},DAY(EOMONTH(TODAY(),0)
))

  1. {1, 2, 3, ..., 31}xây dựng một danh sách các số ngày tháng có thể.
  2. DAY(EOMONTH(TODAY(),0) xác định số ngày cuối cùng của tháng được chỉ định bởi giá trị Date
  3. TOP(..., ...)trả về danh sách chỉ các số ngày từ 1 đến ngày cuối cùng của tháng nhất định.

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart