HỆ THỐNG QUẢN LÝ DANH SÁCH CÔNG VIỆC

Mục đích: Theo dõi các nhiệm vụ cá nhân và công việc trong một giao diện di động đơn giản.

Danh sách công việc bạn cần hoàn thành, thường được sắp xếp dựa theo mức độ ưu tiên.

To-do list cũng có thể là một kế hoạch mà bạn xây dựng để đạt được mục đích của bạn mà bạn muốn. Đây là một phương pháp giúp bạn quản lý công việc và thời gian vô cùng hiệu quả.

Tại sao? 

Liệt kê nhiệm vụ rõ ràng

Danh sách công việc sẽ giúp bạn quản lý và tìm ra phương pháp để hoàn thành công việc. Khi thực hiện To-do list sẽ hỗ trợ bạn trong việc chia nhỏ dự án hoặc kế hoạch thành những nhiệm vụ nhỏ để dễ dàng thực hiện hơn.

Sắp xếp theo sự ưu tiên

Thông qua To-do list, bạn có thể dễ dàng xem được những nhiệm vụ của mình và mức độ ưu tiên của nó dựa theo thứ tự thời gian hoặc những biểu tượng, note chú thích bên cạnh chúng. Từ đó bạn có thể quản lý nhiệm vụ của mình một cách tốt hơn.

Có sự cam kết trong nhiệm vụ

Việc viết nhiệm vụ vào To-do list sẽ làm bạn có thêm cam kết và trách nhiệm để hoàn thành công việc. Sắp xếp công việc trong To-do list cũng giúp bạn tạo cho mình một kế hoạch để hoàn thành mục tiêu.

Quản lý thời gian

Rất khó để tính toán chính xác thời gian hoàn thành một nhiệm vụ, nó có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn so với thời gian bạn đã hoạch định trước, thậm chí một vài nhiệm vụ có thể bị huỷ. To-do list có thể dễ dàng thay thế, di chuyển các nhiệm vụ để bạn có thể sử dụng tối đa thời gian mà mình có hoặc điều chỉnh những nhiệm vụ về theo đúng kế hoạch mà mình đã lập.

Cảm nhận được hiệu quả

Cảm giác khi hoàn thành một nhiệm vụ trong danh sách và đánh dấu hoàn thành sẽ cho bạn cảm giác đang kiểm soát được mọi việc, và nó cũng cho bạn động lực để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.

Giảm sự căng thẳng

Khi bạn nhìn thấy một hoặc vài việc trong danh sách của mình đã hoàn thành sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Ngoài ra, việc kiểm soát được tiến độ công việc cũng giúp bạn giảm bớt căng thẳng.

Browser Link: https://www.appsheet.com/start/230d4d44-efcd-4837-868a-5cd2d01adedc

Install Link: https://www.appsheet.com/newshortcut/230d4d44-efcd-4837-868a-5cd2d01adedc

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart