Kết hợp danh sách

Nội dung của hai danh sách có thể được kết hợp để tạo thành một danh sách mới bằng cách sử dụng toán tử thêm danh sách ( +). Các mục trong danh sách kết quả sẽ theo thứ tự xuất hiện trong danh sách ban đầu. Các mục trùng lặp sẽ được giữ nguyên.

  • ({1, 2, 3} + LIST(2, 3, 4)) tạo ra một danh sách các giá trị Number123234. Xem thêm LIST().
  • (Nhân viên[Họ tên] + Nhân viên[Điện thoại]) tạo ra một danh sách tất cả họ tên và số điện thoại của nhân viên

Danh sách thu được từ việc thêm danh sách sẽ áp dụng kiểu dữ liệu của danh sách bên trái. Nếu danh sách bên phải có kiểu dữ liệu khác, điều này có thể thay đổi cách diễn giải các giá trị lấy từ danh sách đó.

  • ({3} + {3.14})tạo danh sách các giá trị Number từ danh sách một giá trị Number3) và danh sách một giá trị Decimal3.14).
  • (LIST() + {3.14}) tạo danh sách một giá trị Text từ danh sách trống ( theo mặc định kiểu Text) và danh sách một giá trị Decimal3.14)

Xem thêm

Tạo danh sách bằng biểu thức LIST()

Xây dựng danh sách các giá trị

Trừ các giá trị khỏi danh sách

INTERSECT()

LIST()

UNIQUE()

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart