Mục đích: Ghi lại các báo cáo sự cố bao gồm chi tiết vị trí địa điểm và bằng chứng hình ảnh, cũng như người và phương tiện liên quan.

Browser Link: https://www.appsheet.com/start/2f692a8c-c533-4722-8737-19cccfa163f6

Install Link: https://www.appsheet.com/newshortcut/2f692a8c-c533-4722-8737-19cccfa163f6

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart