Mục đích: Cho phép nhân viên theo dõi tình trạng sử dụng phòng của khách hàng bằng cách chia sẻ dữ liệu trực tiếp trong nhóm.

Mô tả ngắn: Theo dõi công suất sử dụng của khách hàng trên các phòng hoặc khu vực khác nhau

Browser Link: https://www.appsheet.com/start/c3f2b07f-b399-4e2f-9ebf-ec5f151aba2c

Install Link: https://www.appsheet.com/newshortcut/c3f2b07f-b399-4e2f-9ebf-ec5f151aba2c

Chức năng: 

*Thêm/ Xóa/ Sửa truy cập từng khu vực

*Thêm/ Xóa/ Sửa truy cập từng vị trí

* Xây dựng biểu đồ truy cập

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart