Phần Mềm Hỗ Trợ Chấm Công và Tính Lương

Đây là ứng dụng cho phép nhân viên theo dõi giờ của họ :chấm công lúc vào ca và ra về. Ứng dụng này cho phép tính toán ngay lập tức tổng tiền lương dựa trên số giờ làm việc, cung cấp cho kế toán hoặc bộ phận nhân sự tất cả thông tin họ cần.

Trải nghiệm theo Link:

Link chạy trình duyệt:https://www.appsheet.com/start/663dc95e-e16c-4865-9a04-c0d6817a2cec

Link cài đặt :https://www.appsheet.com/newshortcut/663dc95e-e16c-4865-9a04-c0d6817a2cec

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart