PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ LÀM VIỆC

Ứng dụng giúp :

– Quản lý kho không gian có thể đặt trước trên nhiều cơ sở, cùng với các khoảng thời gian có thể đặt trước được liên kết với từng cơ sở. Cung cấp những không gian đó cho nhân viên để đặt trước, quản lý đặt chỗ của họ và sau đó theo dõi việc sử dụng không gian theo thời gian.

Link trải nghiệm :

Link chạy trình duyệt :https://www.appsheet.com/start/d1474018-ab5d-4bba-9a67-b96282166d36

Link cài đặt :https://www.appsheet.com/newshortcut/d1474018-ab5d-4bba-9a67-b96282166d36

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart