Phần Mềm Quản Lý Đội – Nhóm

Ứng dụng giúp trưởng nhóm có thể sử dụng ứng dụng này để:

– Xem và tạo nhóm

– Bắt đầu thông báo đẩy nhóm hoặc gửi email cho mọi người trong nhóm

– Thêm tài liệu để các thành viên trong nhóm tham khảo

– Xem phân tích tương tác của thành viên nhóm với tài liệu

Liên hệ nhóm có thể sử dụng ứng dụng này để:

– Nhận thông báo đẩy & email do trưởng nhóm khởi tạo

– Xem cảnh báo lịch sử gửi cho họ

– Xem tài liệu được chia sẻ bởi trưởng nhóm

Trải nghiệm ứng dụng  – khi cần liên hệ hoặc giúp đỡ liên hệ  chúng tôi qua Hotline : 19002049t

Link chạy trình duyệt :

https://www.appsheet.com/start/db95c480-ac5f-444b-8d59-9d9da1117c3c

Link cài đặt :

https://www.appsheet.com/newshortcut/db95c480-ac5f-444b-8d59-9d9da1117c3c

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart