Phần Mềm Quản Lý Dự Án

Ứng dụng giúp :

-Theo dõi các dự án để chúng được thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách. Theo dõi các dự án khi chúng di chuyển qua các giai đoạn trên bảng kanban hoặc trong chế độ xem lịch.

-Ứng dụng này được xây dựng để giúp nhóm CNTT theo dõi các yêu cầu và yêu cầu hỗ trợ. Dọc theo menu bên dưới, bạn có thể truy cập chế độ xem bảng điều khiển, sắp xếp tất cả các vé theo trạng thái của chúng và chế độ xem lịch để xem những dự án săp tới

Trải nghiệm theo Link:

Link chạy trình duyệt :

https://www.appsheet.com/start/3ed3b0c0-dc34-493b-8a4f-f347513ae1d2

Link cài đặt :https://www.appsheet.com/newshortcut/3ed3b0c0-dc34-493b-8a4f-f347513ae1d2

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart