Phần Mềm Quản Lý Giới Thiệu và Đào Tạo

Ứng dụng giúp mỗi cá nhân có thể tự giới thiệu  để đảm bảo sự gắn kết tuyệt vời của nhân viên mới trong bất kỳ tổ chức nào.Mẫu có ba trải nghiệm/cài đặt quyền, được điều chỉnh cho Quản trị viên cấp cao, Người quản lý và Nhân viên. Lý tưởng nhất là Quản trị viên cấp cao sẽ có thể quản lý quyền và thư viện khóa học cho tất cả người dùng của mẫu này. Người quản lý sẽ có thể chỉ định các khóa học và xem xét tiến độ của nhân viên. Các nhân viên sẽ có thể tham gia các khóa học, tham dự các sự kiện của Google Lớp học từ ứng dụng và cập nhật tiến trình của họ.

Hãy trải nghiệm ứng dụng ,khi cần hỗ trợ xin liên Hotline:19002049

Link trải nghiệm bằng trình duyệt:

https://www.appsheet.com/start/6c647be2-dd59-4bc6-9ac9-3b447e78d54f

Link trải nghiệm cài đặt ứng dụng :

https://www.appsheet.com/newshortcut/6c647be2-dd59-4bc6-9ac9-3b447e78d54fWe will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart