PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH LÀM VIỆC THEO YÊU CẦU

ứng dụng giúp:

– Ứng dụng này sẽ giúp bạn đăng ký ca làm việc, bấm giờ vào và ra khi bạn sẵn sàng, yêu cầu thay thế khi bạn cần và xem bảng chấm công của bạn.

– Nó cũng có khả năng tạo các ca làm việc lặp lại, tạo bảng điều khiển hiệu suất và gửi bản PDF của bảng chấm công mới nhất của người dùng.

– Bảng chấm công tóm tắt – Bảng chấm công tóm tắt là một phần của bảng bảng chấm công giới hạn các hàng đối với những hàng áp dụng cho email người dùng. Ngoài ra còn có khả năng xuất bảng chấm công đó sử dụng tự động hóa để gửi tệp PDF tùy chỉnh tới email người dùng. PDF bao gồm một bảng tự động thay đổi kích thước khi số lượng ca làm việc tăng lên.

Trải nghiệm theo Link :

Link chạy trình duyệt :https://www.appsheet.com/start/e973df8a-f487-402e-908f-f802dbb46285

Link cài đặt :https://www.appsheet.com/newshortcut/e973df8a-f487-402e-908f-f802dbb46285

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart