PHẦN MỀM QUẢN LÝ XUẤT NHẬP TỒN

Ứng dụng giúp:

-Sắp xếp các mặt hàng tồn kho theo danh mục, quản lý chi tiết nhà cung cấp, nhập/xuất chi tiết mặt hàng và theo dõi mức tồn kho theo giá trị.

– Biểu đồ báo cáo về tổng hàng hóa ( số lượng ,giá trị, nhà cung cấp)

Trải nghiệm theo Link :

Link chạy trình duyệt :https://www.appsheet.com/start/081eb6ec-99cd-4fb5-8f3b-dcdd45ca0a73

Link cài đặt :https://www.appsheet.com/newshortcut/081eb6ec-99cd-4fb5-8f3b-dcdd45ca0a73

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart