PHẦN MỀM QUẢN LÝ YÊU CẦU VÀ PHÊ DUYỆT CHI PHÍ

Ứng dụng giúp :

 – Quy trình công việc các yêu cầu và  phê duyệt liền mạch  ,cải thiện khả năng hiển thị các chi phí trong một tổ chức.

Mẫu có ba trải nghiệm/cài đặt quyền, phù hợp với Người yêu cầu, Giám đốc và lãnh đạo cấp cao. Có thể bật nhân vật thứ tư cho Quản trị viên (tùy chọn). Bất kỳ người yêu cầu nào cũng có thể tạo phiếu phê duyệt . Sau khi  họ định tuyến phê duyệt, Giám đốc sẽ nhận được email tự động để phê duyệt yêu cầu. Tùy thuộc vào sự chấp thuận của giám đốc, lãnh đạo cấp cao sẽ nhận được yêu cầu chấp thuận cho phiếu. Việc phê duyệt có thể được hoàn thành thông qua ứng dụng hoặc thông qua các email động. Cuối cùng, một bảng điều khiển hiển thị bản tóm tắt chi tiêu, phê duyệt, v.v. giúp ban lãnh đạo nắm bắt nhanh tất cả các yêu cầu về chi phí.

Trải nghiệm ứng dụng theo Link :

Link chạy trình duyệt :https://www.appsheet.com/start/06735943-61e6-4845-af96-231debe2d43c

Link cài đặt :https://www.appsheet.com/newshortcut/06735943-61e6-4845-af96-231debe2d43c

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart