PHẦN MỀM THEO DÕI MÁY TRẠM RA VÀO CƠ SỞ

ứng dụng giúp :

Quản lý đăng ký máy trạm hàng ngày của bạn bằng ứng dụng này để giúp thúc đẩy khoảng cách làm việc an toàn.

Với mỗi vai trò ứng dụng cho phép bạn làm những việc khác nhau: Người giám sát có thể giám sát hoạt động và tùy chỉnh ứng dụng, trong khi nhân viên có thể truy cập các máy trạm có sẵn để đăng ký/thanh toán.

Hãy trải nghiệm ứng dụng bằng :

Link chạy trình duyệt :https://www.appsheet.com/start/07739b27-c0d1-4871-92d0-c4e35b499009

Link cài đặt :https://www.appsheet.com/newshortcut/07739b27-c0d1-4871-92d0-c4e35b499009

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart