Mô tả ngắn: Lên lịch cho khách đến xem văn phòng và kiểm tra họ khi họ đến.

Mục Đích: Cho phép nhân viên đăng ký khách của tòa nhà, kiểm tra họ khi họ đến và kiểm tra họ khi họ rời đi, với thông báo của chủ nhà và giám sát khách truy cập.

Browser Link: https://www.appsheet.com/start/05ec968d-54fa-4421-965c-230bc268123f

Install Link: https://www.appsheet.com/newshortcut/05ec968d-54fa-4421-965c-230bc268123f

Chức năng: 

*Thêm/ Xóa/Sửa thông tin nhân viên.

*Thêm/ Xóa/Sửa thông tin khách hàng.

*Xuất danh sách khách hàng (Excel)

* Thêm vào GCal

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart