Mô tả: Ứng dụng này sẽ giúp bạn đăng ký ca làm việc, bấm giờ vào và ra khi bạn sẵn sàng, yêu cầu bảo hiểm khi bạn cần và xem bảng chấm công của bạn.

Mục đích: Ứng dụng này sẽ giúp bạn đăng ký ca làm việc, bấm giờ vào và ra khi bạn sẵn sàng, yêu cầu bảo hiểm khi bạn cần và xem bảng chấm công của bạn.

Nó cũng có khả năng tạo các ca làm việc lặp lại, tạo bảng điều khiển hiệu suất và gửi bản PDF của bảng chấm công mới nhất của người dùng.

Chi tiết thiết kế: Đăng ký để hết giờ – Có một bảng cho các ca có sẵn, các ca đã đặt và bảng chấm công. Khi người dùng đăng ký ca (hành động đăng ký), email người dùng của họ được ghi lại trong bảng đã đặt với tham chiếu đến bảng có sẵn. Khi họ bấm giờ vào ca của mình (đồng hồ đang hoạt động), email người dùng của họ được ghi lại trong bảng bảng chấm công với tham chiếu đến bảng đã đặt. Cuối cùng, khi ca làm việc kết thúc (hành động hết giờ), thời gian kết thúc trong bảng chấm công được ghi lại.

Yêu cầu bìa – Sau khi người dùng đăng ký ca (hành động đăng ký), email của họ được ghi lại trong bảng đã đặt và sẽ hiển thị trong tab “Ca của tôi” của ứng dụng. Hành động bao gồm yêu cầu có sẵn cho bất kỳ ca đã đặt nào chưa bắt đầu. Sau khi người dùng chọn tùy chọn này, một tham chiếu sẽ được tạo trong bảng hoán đổi. Cho đến khi ca được thực hiện xong, chủ sở hữu ca ban đầu sẽ tiếp tục nhìn thấy ca này trong tab “Ca của tôi”. Bất kỳ hoán đổi nào không có người thay thế sẽ xuất hiện trong tab “Yêu cầu thay thế” cho đến khi một người dùng khác thực hiện yêu cầu đó (hành động thay đổi hoán đổi). Hành động hoán đổi cũng sẽ cập nhật dung lượng của bảng có sẵn.

Trình quản lý ca – Trong “Trình quản lý ca”, người dùng có khả năng tạo lịch biểu ca lặp lại. Điều này thúc đẩy một hành động lặp đi lặp lại miễn là tổng số ca cần thiết chưa được thêm vào bảng có sẵn. Để tạo vòng lặp này, có một bảng điều khiển có một cột, sao chép xong, bắt đầu từ 0 và sau đó tăng lên khi các hàng mới được thêm vào bảng có sẵn. Cột ngày bắt đầu theo lịch trình được đặt trong vòng 1: thêm vào hành động khả dụng. Hành động này chứa logic cần thiết để tính toán lịch trình lặp lại.

Bảng chấm công tóm tắt – Bảng chấm công tóm tắt là một phần của bảng bảng chấm công giới hạn các hàng đối với những hàng áp dụng cho email người dùng. Ngoài ra còn có khả năng xuất bảng chấm công đó sử dụng tự động hóa để gửi tệp PDF tùy chỉnh tới email người dùng. PDF bao gồm một bảng tự động thay đổi kích thước khi số lượng ca làm việc tăng lên.

Bảng điểu khiển hiệu suất
Quản lý ca
dùng thử miễn phí
Trải nghiệm ứng dụng tại đây
cài đặt ứng dụng
Hoặc cài đặt ứng dụng tại đây

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart