Mục đích: Sử dụng mẫu này làm điểm bắt đầu cho:

– Quản lý chi tiết liên lạc

– Tạo danh sách các địa chỉ liên lạc

– Xem danh bạ trên bản đồ

– Theo dõi các tương tác lịch sử

– Đặt lời nhắc theo dõi dựa trên tần suất liên hệ mong muốn

Chi tiết thiết kế: Mở rộng ứng dụng này bằng cách kết nối nó với Lịch Google và tích hợp các cuộc họp liên hệ.

Browser Link: https://www.appsheet.com/start/895fa9d6-6d89-4159-9363-acd155e30c8c

Install Link: https://www.appsheet.com/newshortcut/895fa9d6-6d89-4159-9363-acd155e30c8c

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart