QUẢN LÝ TRÌNH THEO DÕI DỰ ÁN

Mô tả: Ứng dụng này được xây dựng để giúp nhóm CNTT theo dõi các yêu cầu và yêu cầu hỗ trợ. Dọc theo menu dưới cùng, bạn có thể truy cập chế độ xem bảng điều khiển, sắp xếp tất cả các vé theo trạng thái của chúng và chế độ xem lịch để xem những vé nào sắp đến hạn.

Chi tiết thiết kế: Ứng dụng này trình bày cách xây dựng:

– Chế độ xem bảng điều khiển để trình bày nhiều chế độ xem cùng nhau dưới dạng “bảng” (như bảng kanban)

– Hành động thay đổi dữ liệu để cập nhật trạng thái của các mặt hàng

– Tự động hóa xác định lời nhắc hàng ngày theo lịch trình dưới dạng thông báo qua email và ứng dụng cho các tác vụ chưa hoàn thành

Browser Link: https://www.appsheet.com/start/1ad8c8e3-7be1-429f-ba6c-46a159828eda

Install Link: https://www.appsheet.com/newshortcut/1ad8c8e3-7be1-429f-ba6c-46a159828eda

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart