ABS
0
Hàm ABS()
0

Hàm ABS() Giá trị tuyệt đối số học Trả về giá trị tuyệt đối của x. Cú pháp ABS(x) x- Bất kỳ loại số nào. Sử dụng mẫu ABS(0)trả về 0( Number) ...

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart