INITIALS
0
Hàm INITIALS()
0

Hàm INTIALS() Ký tự đầu tiên của mỗi từ Trả về ký tự đầu tiên trong mỗi từ trong giá trị văn bản. Cú pháp INITIALS(text) text - Bất kỳ loại văn bản. ...

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart