MONTH
0
Hàm MONTH()
0

Hàm MONTH() Tháng trong năm từ Ngày, Ngày Giờ hoặc Thời gian đưa vào Trả về tháng trong năm ( 1 đến 12) nếu có thể nhận dạng được, trả về 0 nếu không tìm ...

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart